Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.: 48, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του (επ) TON, (ον) QUOC ANH

Αριθμός Απόφασης:

04

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: