Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής επεξεργασίας πρόχειρου γεύματος, (ΚΥΛΙΚΕΙΟ) εντός Παιδότοπου» επί της οδού Γ. ΧΑΛΚΙΔΗ αρ.: 1, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΖΛΑΤΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

03

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: