Διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης των με αριθμούς 23,24,25 δημοτικά αγροτεμάχια ως ενιαία έκταση

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: