Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, μερικής επεξεργασίας και πλήρους επεξεργασίας, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» επί της οδού Νικ. Κυριακίδη αρ.:19, στην Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, του (επ) BARAI, (ον) PANAJIOTIS, του VASIL

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: