Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής Επεξεργασίας, προχείρου γεύματος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού Γ. ΧΑΛΚΙΔΗ αρ.: 5, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΖΑΜΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

08

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: