Διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης των στεγάστρων του ΟΑΣΘ για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

Αριθμός Απόφασης:

02

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: