1. Ακύρωση της υπ’ αριθμό 235/2014 απόφασης του Δ.Σ. 2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 64/2014.

Αριθμός Απόφασης:

303

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: