Εγκριση εκμίσθωσης 476 αγροτεμαχίου.

Αριθμός Απόφασης:

314

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: