1. Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 2. Ένταξη έργου στο πρόγραμμα- αναμόρφωση πρ/σμού (11η αναμόρφωση) 3. Έγκριση αλλαγής χρηματοδότησης

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: