10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

167

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: