1.Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» αρ.μελ.87/2016 2.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.

Αριθμός Απόφασης:

334

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: