1) Έγκριση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8551 γιια την μεταφορά των χορευτιικών μας τμημάτων. 2) Έγκριιση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8923 η του ΚΗΟ 8938...γιια την μεταφορά της θεατριικής μας ομάδας στην Έδεσσα

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: