Έγκριση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριιθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8551 γιια την μεταφορά της Φιλαρμονικής μας στην Αμφίπολη.

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: