1. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ. : 100/2017) 2.Ψήφιση Πίστωσης στον ΚΑ 30.7412

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: