ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ-ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

Αριθμός Απόφασης:

288

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: