1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Δημοτική Επιχείρηση ΚΔΕΔΑΜ για την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων βρεφικού σταθμού σε ενοικιαζόμενο χωρο ( από την ΚΔΕΔΑΜ) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου. 2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: