1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 κι ένταξη της μελέτης « ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ "ΠΕ4 ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ-ΠΕ5 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ" »(αριθ. μελ. 83/14 –ΚΑΕ Μ-0638-14), στο Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2014. 2.Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού 18.0

Αριθμός Απόφασης:

302

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: