1.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 και ένταξη του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» 2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού μελέτης 184.500,00 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: