Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 6 ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 88/2013 και προϋπολογισμό 12.628,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: