10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: