11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: