«Ακύρωση αδείας λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet)».

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: