11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: