: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης, Πλήρους Επεξεργασίας, Πλήρους Γεύματος (ΟΥΖΕΡΙ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» επί της οδού Ακριτών αρ.: 13, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: