Σύμφωνη γνώμη για την αλλαγή χαρακτήρα χρήσης από Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αμπελοκήπων, κλειστό γυμναστήριο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (ΕΑΚ Αμπελοκήπων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») σε Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αμπελοκήπων κλειστό γυμναστήριο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (ΔΑΚ Αμπελοκήπων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»)

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: