12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: