Ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ» αρ. μελ. 87/2016 Κ.Α.Ε. «Ε-0857-16»

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: