12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: