12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

137

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: