12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: