13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: