13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: