Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων» (Αρ. Μελ.: 18/2019) προϋπολογισμού 159.967,28 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: