14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: