Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης οχημάτων, μηχ/των έργου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: