14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: