14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: