Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης Νομού Θεσσαλο¬νίκης.

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: