14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: