Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨.

Αριθμός Απόφασης:

99

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: