15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: