Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και περισυλλογής των αδέσποτων ζώων». Οριστική κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού, για το τμήμα 1.

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

25/08/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: