16. Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΑ

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: