16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: