Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων», αριθμ.μελέτης 49/16.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: