16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: