«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: