16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: