16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: