Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ,με ΑΦΜ 036170140 ,εγγεγραμμένου οφειλέτη ΤΑΠ στον βεβαιωμένο ταμειακά ΧΚ 97/2022 (1489/2020).

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: